ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากทั้งหมด: 537
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-08 
 22 ต.ค. 2563 (11:00) -
22 ต.ค. 2563 (12:00) 
 การเรียนการสอน   ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-15 
 22 ต.ค. 2563 (09:00) -
22 ต.ค. 2563 (12:00) 
 ประชุม   พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์   ภชค.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-20 
 20 ต.ค. 2563 (07:00) -
21 ต.ค. 2563 (16:00) 
 การเรียนการสอน   มุข ประตูดาล   ศสท.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 13 พ.ย. 2563 (08:30) -
13 พ.ย. 2563 (12:30) 
 ประชุม   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-20 
 19 ต.ค. 2563 (13:00) -
19 ต.ค. 2563 (16:00) 
 การเรียนการสอน   มุข ประตูดาล   จิตเวช   อนุมัติ     
  PCMZOOM-05 
 16 ต.ค. 2563 (09:00) -
16 ต.ค. 2563 (16:30) 
 ประชุม   พ.ท.ธนิต   ภจช.กศ.วพม   อนุมัติ     
  PCMZOOM-03 
 17 ธ.ค. 2563 (12:00) -
18 ธ.ค. 2563 (16:00) 
 อบรมสัมมนา   สุพิชญา ไทยวัฒน์   แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กอง อายุรกรรม   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 17 ธ.ค. 2563 (12:00) -
18 ธ.ค. 2563 (16:00) 
 อบรมสัมมนา   สุพิชญา ไทยวัฒน์   แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กอง อายุรกรรม   อนุมัติ     
  PCMZOOM-05 
 14 ต.ค. 2563 (09:00) -
14 ต.ค. 2563 (12:00) 
 การสอบ   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 12 ต.ค. 2563 (12:30) -
10 ต.ค. 2563 (16:00) 
 ประชุม   พ.ท.หญิง ภารดี ศรีสุข   ผจก.กอ.วพม.   อนุมัติ     
123456...หน้าถัดไป