ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากทั้งหมด: 537
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-18 
 6 ต.ค. 2563 (13:00) -
6 ต.ค. 2563 (17:00) 
 การเรียนการสอน   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-20 
 6 ต.ค. 2563 (13:00) -
6 ต.ค. 2563 (17:00) 
 การเรียนการสอน   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-19 
 6 ต.ค. 2563 (13:00) -
6 ต.ค. 2563 (17:00) 
 การเรียนการสอน   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-18 
 6 ต.ค. 2563 (13:00) -
6 ต.ค. 2563 (17:00) 
 การเรียนการสอน   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 27 ต.ค. 2563 (13:00) -
27 ต.ค. 2563 (16:00) 
 ประชุม   มุข ประตูดาล   สปค.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 6 ต.ค. 2563 (08:00) -
6 ต.ค. 2563 (17:00) 
 การเรียนการสอน   ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 7 ต.ค. 2563 (08:00) -
26 ต.ค. 2563 (12:00) 
 การเรียนการสอน   ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 7 ต.ค. 2563 (08:00) -
26 ต.ค. 2563 (12:00) 
 การเรียนการสอน   ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 6 ต.ค. 2563 (11:00) -
6 ต.ค. 2563 (16:00) 
 ประชุม   มุข ประตูดาล   ศสท.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-07 
 5 ต.ค. 2563 (10:30) -
5 ต.ค. 2563 (13:00) 
 การเรียนการสอน   พิชา   ภปส   อนุมัติ     
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป