ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากทั้งหมด: 537
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-19 
 6 ต.ค. 2563 (08:00) -
6 ต.ค. 2563 (11:59) 
 การเรียนการสอน   Lt. Natcha H   Anatomy   อนุมัติ     
  PCMZOOM-18 
 6 ต.ค. 2563 (08:00) -
6 ต.ค. 2563 (11:59) 
 การเรียนการสอน   Lt. Natcha H   Anatomy   อนุมัติ     
  PCMZOOM-17 
 6 ต.ค. 2563 (08:00) -
6 ต.ค. 2563 (00:00) 
 การเรียนการสอน   Lt. Natcha H   Anatomy   อนุมัติ     
  PCMZOOM-16 
 6 ต.ค. 2563 (08:00) -
6 ต.ค. 2563 (00:00) 
 การเรียนการสอน   Lt. Natcha H   Anatomy   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 30 ก.ย. 2563 (13:00) -
30 ก.ย. 2563 (16:00) 
 ประชุม   มุข ประตูดาล   ศสท.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 27 พ.ย. 2563 (11:00) -
29 พ.ย. 2563 (20:00) 
 ประชุม   นายการุณย์ พจน์ภาณี   กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า   อนุมัติ     
  PCMZOOM-14 
 28 ก.ย. 2563 (13:00) -
28 ก.ย. 2563 (15:00) 
 การเรียนการสอน   ร.ต.พงศ์พิสุทธิ์ ทาคำแปง   ภทช.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 28 ก.ย. 2563 (17:00) -
28 ก.ย. 2563 (19:00) 
 การเรียนการสอน   ortho      อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 25 ก.ย. 2563 (08:00) -
25 ก.ย. 2563 (10:01) 
 การเรียนการสอน   ortho      อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 24 ก.ย. 2563 (12:00) -
24 ก.ย. 2563 (16:00) 
 ประชุม   น.ส.พิมพ์วดี ม่วงศรี   ภาควิชากุมาร   อนุมัติ     
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป