ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 61 - 70 จากทั้งหมด: 537
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-01 
 24 ก.ย. 2563 (13:00) -
24 ก.ย. 2563 (18:00) 
 ประชุม   พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์   แผนกเตรียมการฯ   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 30 ก.ย. 2563 (13:00) -
30 ก.ย. 2563 (16:00) 
 ประชุม   ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-15 
 22 ก.ย. 2563 (11:14) -
15 ต.ค. 2563 (11:15) 
 การเรียนการสอน   พ.ต.หญิง ปิยะฉัตรฯ   ภกว.กศ.วพม   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 16 ต.ค. 2563 (08:00) -
21 ต.ค. 2563 (12:59) 
 การเรียนการสอน   น.ส.ดวงแข ไชยฮด   ภจป.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-01 
 17 ก.ย. 2563 (10:30) -
17 ก.ย. 2563 (14:00) 
 การเรียนการสอน   พ.ท.พิชา   ภปส   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 17 ก.ย. 2563 (08:00) -
17 ก.ย. 2563 (12:00) 
 ประชุม   มุข ประตูดาล   ธุรการ   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 16 ก.ย. 2563 (08:00) -
16 ก.ย. 2563 (12:00) 
 ประชุม   มุข ประตูดาล   ธุรการ   อนุมัติ     
  PCMZOOM-09 
 15 ก.ย. 2563 (14:16) -
15 ก.ย. 2563 (16:16) 
 การเรียนการสอน   พ.อ.ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์   ภภว.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-20 
 22 ก.ย. 2563 (08:00) -
22 ก.ย. 2563 (18:00) 
 ประชุม   พ. ท. ธนกฤต วิชาศิลป์​   ศสท.    อนุมัติ     
  PCMZOOM-19 
 22 ก.ย. 2563 (08:00) -
22 ก.ย. 2563 (18:00) 
 ประชุม   พ. ท. ธนกฤต วิชาศิลป์​   ศสท.    อนุมัติ     
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป