ข้อมูลการจอง


ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากทั้งหมด: 1025
 PCMZOOM   วันที   ใช้สำหรับ   ผู้ขอใช้   แผนก   สถานะ   รายละเอียด 
  PCMZOOM-05 
 30 เม.ย. 2564 (07:30) -
30 เม.ย. 2564 (10:00) 
 การเรียนการสอน   Natthanon.m   กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
  PCMZOOM-03 
 29 เม.ย. 2564 (07:30) -
29 เม.ย. 2564 (10:00) 
 การเรียนการสอน   Natthanon m.   กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
  PCMZOOM-03 
 28 เม.ย. 2564 (07:30) -
28 เม.ย. 2564 (10:00) 
 การเรียนการสอน   Natthanon m.   กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
  PCMZOOM-05 
 27 เม.ย. 2564 (07:30) -
27 เม.ย. 2564 (10:00) 
 การเรียนการสอน   Natthanon Mekhawanich   กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
  PCMZOOM-03 
 26 เม.ย. 2564 (07:30) -
26 เม.ย. 2564 (10:00) 
 การเรียนการสอน   Natthanon Mekhawanich   กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
  PCMZOOM-04 
 30 เม.ย. 2564 (09:00) -
30 เม.ย. 2564 (12:00) 
 อื่นๆ   กุลริศา เปรมปรี   บก.กศ.วพม.   อนุมัติ     
  PCMZOOM-10 
 26 เม.ย. 2564 (08:00) -
29 เม.ย. 2564 (16:00) 
 การเรียนการสอน   นายการุณย์ พจน์ภาณี   กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า   อนุมัติ     
  PCMZOOM-07 
 22 เม.ย. 2564 (10:00) -
22 เม.ย. 2564 (13:00) 
 การเรียนการสอน   สาริศ เฉลิมพงศ์ชัย   Sx procto   อนุมัติ     
  PCMZOOM-08 
 22 เม.ย. 2564 (13:00) -
22 เม.ย. 2564 (14:30) 
 การเรียนการสอน   ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช   ภวญ   อนุมัติ     
  PCMZOOM-03 
 23 เม.ย. 2564 (07:45) -
23 เม.ย. 2564 (09:30) 
 การเรียนการสอน   THANAWAT    กศก.รพ.รร.๖   อนุมัติ     
123456...หน้าถัดไป